tutoriale-python-–-variabile-python
argumentul atraceback conflict logaritm operatorii pitagora radical Stiri IT Stiri IT traceback Tutoriale Python Uncategorized

Tutoriale Python – Variabile Python

Tutoriale Python – Calculatorul Python – Variabile

Python ca şi calculator

Aşa cum v-am spus, Python poate fi folosit ca şi calculator. Deschideţi Shellul (IDLE) şi calculaţi ceva, să zicem: [alert status=”info”]>>> 3 * 2 + 1

7[/alert]Regulile sunt ca la matematică. Puteţi folosi paranteze ca să alteraţi ordinea evaluării. [alert status=”info”]>>> 3 * (2 + 1)

9[/alert]Spaţiile albe nu sunt obligatorii. Eu le introduc pentru claritate.

Operatorii aritmetici sunt: +, -, / , *, % , //, **

Operatorul modulo % calculează restul împărţirii a două numere. [alert status=”info”]>>> 5 % 2

1[/alert]Operatorul împărţire întreagă // returnează partea întreagă a împărţirii a două numere. [alert status=”info”]>>> 9 // 2

4

>>> 9 // -2

-5[/alert] Operatorul / realizează împărţirea normală şi returnează un [alert status=”info”]float[/alert]. [alert status=”info”]>>> 5 / 2

2.5[/alert]Iar ultimul operator ** ridică la putere. [alert status=”info”]>>> 2 ** 3

8

>>> 4 ** (1/2) # Radical din 4

2.0[/alert]Comentariile în Python se introduc cu simbolul #. Comentariile sunt ignorate de interpretor, rolul lor este de a clarifica porţiuni de cod, deşi fiecare foloseşte comentariile cum vrea.

Python permite folosirea notaţiei ştiinţifice: [alert status=”info”]>>> 2e3 # 2 * 10**3

2000.0

>>> 4E-3 # 4 * 10**-3

0.004

>>> 1.23e9 # 1.23 * 10**9

1230000000.0

>>> 1e2 # 10**2

100.0[/alert]e sau E înseamnă, în notaţia ştiinţifică, 10 la puterea.

Variabila built-in _ (prezentă în modul interactiv) reţine ultima valoare calculată. Este utilă atunci când folosiţi Python pe post de calculator.

Nu atribuiţi nicio valoare acestei variabile deoarece veţi crea una nouă, locală, care o va masca pe cea originală şi nu veţi mai obţine efectele dorite (decât dacă restartaţi Shellul). [alert status=”info”]>>> 2 + 4

6

>>> 8 * _

48

>>> _

48[/alert]Ca să putem folosi funcţiile matematice (sin, cos, log, etc.) trebuie să importăm modulul (built-in) math folosind această instrucţiune [alert status=”info”]import math[/alert].

Apoi puteţi folosi instrucţiunea [alert status=”info”]help(‘math’)[/alert] ca să aflaţi mai multe informaţii despre acest modul. [alert status=”info”]>>> import math

>>> math.sin(math.pi/2) # Argumentul trebuie sa fie in radiani

1.0

>>> math.log(math.e) # Logaritm natural (in baza e)

1.0

>>> math.hypot(3, 5) # Calculeaza ipotenuza conform Teoremei lui Pitagora

5.8309518948453[/alert]Observaţi că trebuie să scrieţi de fiecare dată numele modului atunci când folosiţi obiecte definite în acesta. Dacă vă este lene staţi liniştiţi deoarece există o soluţie.

Puteţi folosi instrucţiunea [alert status=”info”]from modul import nume[/alert] unde [alert status=”info”]modul[/alert] este numele modului din care importaţi, iar [alert status=”info”]nume[/alert] este numele pe care-l importaţi.

Ca să importaţi toate numele dintr-un modul folosiţi [alert status=”info”]from modul import *[/alert].

Nu recomand acest lucru deoarece pot apărea conflicte între numele din modulul respectiv şi numele din modulul vostru (să zicem că aveţi funcţia sin definită de voi şi funcţia sin definită în math. Conflict!).

Există o soluţie şi pentru această problemă: Alias-urile. [alert status=”info”]>>> from math import sin as sn

>>> from math import pi as PI

>>> sn(PI/2)

1.0[/alert]Python caută modulele în toate folderele ce apar în [alert status=”info”]sys.path[/alert]. Ca să vedeţi conţinutul [alert status=”info”]sys.path[/alert], importaţi modulul [alert status=”info”]sys[/alert]. [alert status=”info”]>>> import sys

>>> sys.path

[”, ‘C:Python33Libidlelib’, ‘C:Windowssystem32python33.zip’, ‘C:Python33DLLs’, ‘C:Python33lib’, ‘C:Python33’, ‘C:Python33libsite-packages’][/alert]Python este case-sensitive. Literele mari diferă de cele mici.

Variabile

Variabilele în Python sunt simplu de definit. Trebuie doar să atribuiţi o valoare unui nume. [alert status=”info”]>>> pret = 300

>>> pret

300[/alert]Nu puteţi folosi un nume (variabilă) înainte de a-l defini. Acest lucru va genera eroarea NameError. [alert status=”info”]>>> a

Traceback (most recent call last):

File “”, line 1, in

a

NameError: name ‘a’ is not defined[/alert]Variabilele pot fi formate din cifre, litere, underscore. Nu pot începe cu cifre.

Puteţi atribui simultan o valoare mai multor variabile. [alert status=”info”]>>> a = b = c = 4

>>> b

4[/alert]Puteţi atribui valoarea unei expresii. [alert status=”info”]>>> x = 4 + 7 * 3

>>> x

25[/alert]Şi puteţi folosi variabilele în expresii, împreună cu funcţii şi alte obiecte.

Python determină tipul de dată al variabilei pe baza informaţiei memorată în acea variabilă şi reţine intern tipul de dată al fiecărei variabile.

Puteţi iniţializa mai multe variabile pe acelaşi rând folosind sintaxa: [alert status=”info”]>>> a, b, c = 7, 2, 4

>>> b

2

>>> a

7

>>> c

4[/alert]Dacă vreţi să atribuiţi o progresie de numere unor variabile puteţi folosi funcţia range[/alert]. [alert status="info"]>>> a, b, c, d = range(4)

>>> a

0

>>> b

1

>>> c

2

>>> d

3[/alert]Puteţi distruge o variabilă folosind operatorul [alert status="info"]del[/alert]: [alert status="info"]>>> del a # Obs: Nu puteti sterge o variabila nedefinita

>>> a

Traceback (most recent call last):

File "", line 1, in

a

NameError: name 'a' is not defined[/alert]

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *