tutoriale-python-–-numere-si-booleeni
booleeni complexe conjugatul defineste false false-valorile fraction operatorii partea Stiri IT Stiri IT traceback true Tutoriale Python Uncategorized

Tutoriale Python – Numere si Booleeni

Tutoriale Python – Numere şi Booleeni

În Python fiecare valoare are un tip de dată, dar atunci când definiţi o variabilă nu trebuie să precizaţi tipul deoarece Python îşi dă singur seama de acest lucru pe baza valorii atribuite variabilei.

Orice lucru din Python este un obiect. Obiectul este un concept abstract (va fi definit mai bine când voi ajunge la OOP), dar… ce trebuie să ştiţi este că obiectele au atribute şi metode (funcţii).

Atributele şi metodele se accesează folosind operatorul punct (.) (Ex: [alert status=”info”]math.pi[/alert]). Obiectele pot fi atribuite variabilelor şi pot fi transmise ca argumente funcţiilor.

Pe lângă tipurile pe care le veţi întâlni în acest tutorial, trebuie să ştiţi că mai există şi altele, cum ar fi tipul clasă, tipul modul, tipul funcţie, tipul fişier, tipul cod compilat (până şi codul compilat are tip), etc.

Aceste lucruri sunt posibile deoarece – REŢINEŢI – în Python există numai obiecte.

Numere

Aţi văzut deja exemple. Numerele în Python sunt:

  • Întregi: -4, 1, 68, 78964, -45
  • Float (Numere Reale): 2.234, -234.4, 1.0
  • Fracţii (Numere Raţionale): 1/2, 4/5, 2/3
  • Numere Complexe: 1+4j, 2-3j, 5j

[alert status=”info”]>>> import fractions

>>> x = fractions.Fraction(4, 5) # Defineste o fractie

>>> x

Fraction(4, 5) # 4 / 5

>>> 2 * x

Fraction(8, 5)

>>> y = fractions.Fraction(1, 2)

>>> x + y

Fraction(13, 10)

>>> fractions.Fraction(1, 0)

Traceback (most recent call last):

File “”, line 1, in

fractions.Fraction(1, 0)

File “C:Python33libfractions.py”, line 167, in __new__

raise ZeroDivisionError(‘Fraction(%s, 0)’ % numerator)

ZeroDivisionError: Fraction(1, 0)[/alert]Ca să puteţi folosi fracţiile trebuie să importaţi modulul fractions.

Fracţiile suportă şi ele aceleaşi operaţii matematice ca şi celelalte numere. Python nu permite împărţirea prin zero.

Fracţiile vor fi aduse automat la forma ireductibilă de către obiectul [alert status=”info”]Fractions[/alert].

Numerele complexe sunt definite în Python. Numerele imaginare au sufixul j sau J.

Nu este necesar să importaţi vreun modul ca să le puteţi folosi. [alert status=”info”]>>> z = 3 + 4j

>>> q = 9 – 7j

>>> z + q

(12-3j)

>>> z – q

(-6+11j)

>>> z * q

(55+15j)

>>> z / q

(-0.007692307692307695+0.4384615384615385j)

>>> q.conjugate() # Conjugatul lui q

(9+7j)

>>> z.real # Partea reala

3.0

>>> z.imag # Partea imaginara

4.0

>>> x = complex(1, 2) # Un alt mod de a crea un nr complex

>>> x

(1+2j)[/alert]Nu există limită pentru lungimea întregilor. Pot fi oricât de lungi vreţi (trebuie doar să aveţi destulă memorie).

[alert status=”info”]>>> wow = 23950235728654763765743659823498392864783674583647385673840239041730972095349856483650

24791047398465378456198236754987345720394709435790345786345783537853875834573845837458

7345834581012313109192830129739473029

1093

>>> wow

2395023572865476376574365982349839286478367458364738567384023904173097209534985648365

0247910473984653784561982367549873457203947094357903457863457835378538758345738458374

587345834581012313109192830129739473

0291093[/alert]Numerele float au o precizie de 15 zecimale, dar aveţi grijă deoarece operaţiile cu float nu sunt întotdeauna precise. De exemplu: [alert status=”info”]>>> import math

>>> math.tan(math.pi / 4)

0.9999999999999999 # Ar fi trebuit sa fie 1.0[/alert]Puteţi folosi funcţia [alert status=”info”]abs[/alert] ca să aflaţi valoarea absolută a unui număr şi funcţia [alert status=”info”]round[/alert] ca să rotunjiţi un float. [alert status=”info”]>>> z = 2+2j

>>> abs(z)

2.8284271247461903

>>> p = -3

>>> abs(p)

3

>>> i = 9j

>>> abs(i)

9.0

>>> x = 2.678

>>> round(x)

3

>>> round(x, 1)

2.7

>>> round(x, 2)

2.68

>>> round(x, 3)

2.678[/alert]Al doilea parametru al funcţiei [alert status=”info”]round[/alert] reprezintă precizia rotunjirii (la câte zecimale să fie rotunjit numărul).

Booleeni

Valorile booleene apar în instrucţiunile decizionale, în loop-urile [alert status=”info”]while, for[/alert], practic în orice context boolean (expresiile de la care Python aşteaptă o valoare booleană).

O valoare booleană poate fi [alert status=”info”]True[/alert] sau [alert status=”info”]False[/alert].

Valorile nenule sunt considerate [alert status=”info”]True[/alert], iar cele nule sunt considerate [alert status=”info”]False[/alert].

Din acest motiv, practic orice expresie poate fi folosită într-un context boolean.

Operatorii care returnează valori booleene sunt: [alert status=”info”]>, =, >> 1 True

>>> 1 > 5

False

>>> 2 == 2 # echivalent

True

>>> 9 True

>>> 11 >= 11 # mai mare sau egal

True

>>> 1.0 == 1

>>> (1/2) / (1/2) == 1

True

not 1 False[/alert]Operatorul [alert status=”info”]not[/alert] inversează valoarea de adevăr a expresiei.

Nu confundaţi operatorul de atribuire = cu operatorul de egalitate == !

Operatorii logici în Python sunt [alert status=”info”]and[/alert] şi [alert status=”info”]or[/alert]. [alert status=”info”]>>> True and True

True

>>> False and True

False

>>> True or False

True

>>> False or False

False[/alert]AND returnează TRUE dacă ambii operanzi sunt TRUE.

OR returnează TRUE dacă unul dintre operanzi este TRUE.

Vom folosi aceşti operatori la structurile de control.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *