Toate tag-urile HTML

0
1

Toate tag-urile HTML

Din acest articol, cu putina atentie, un caiet, un pix sau un text document deschis puteti invata aceste tag-uri html. Mai jos sunt scrise tag-urile html si cateva cuvinte despre fiecare tag in parte. Daca esti incepator poti crea un fisier html iar in acesta poti scrie fiecare tag pentru a-ti face o idee despre aceste marcaje html.

Daca nu ai habar dar vrei sa inveti HTML citeste Structura unei pagini HTML

 

Marcaje pentru liste

<DD> Descriere definitie
<DL> </DL> Lista de tip definitie
<DT> Termen de definitie
<LI> Element de lista
<OL Lista ordonata (numerotata)
TYPE=tip Tipul numerotarii. Valori posibile: A, a, I, i, 1
START=x Numarul de inceput al listei ordonate
<UL Lista neordonata (marcata)
TYPE=forma Forma marcajului. Valori posibile: circle, square, disc.

Formatarea caracterelor

<B> </B> Afiseaza text cu caractere aldine
<I> </I> Afiseaza text cu caractere cursive
<U> </U> Afiseaza text subliniat
<TT> </TT> Text cu font monospatiu
<CITE> </CITE> Citare bibliogarfica
<CODE> </CODE> Listing de program
<EM> </EM> Stil logic de evidentiere
<KBD> </KBD> Text de la tastatura
<STRONG> </STRONG> Evidentiere logica puternica
<VAR> </VAR> Program sau variabila
<BASEFONT SIZE = n> Specifica dimensiunea implicita a fontului din pagina

Marcaje pentru cadre

<FRAMESET> </FRAMESET> Definirea redactarii paginii
COLS=x Numarul si marimea relativa a coloanelor
ROWS=x Numarul si marimea relativa a liniilor
BORDER=x Specifica starea “on” (activa) sau “off” (inactiva) pentru chenarul cadrului FRAMESET (1 sau 0)
FRAMEBORDER = x Specifica marimea chenarului
FRAMESPACING = x Marimea spatiului dintre doua cadre adiacente
<FRAME> Definitia unui anumit cadru
SRC=url URL-ul sursa pentru cadru
NAME=nume Numele cadrului (utilizat impreuna cu TARGET=nume ca parte componenta a marcajului de tip ancora <a>
SCROLLING=scrl Defineste optiunea barei de derulare.Valori posibile: on(activa), off(inactiva), auto (automat)
FRAMEBORDER=x Marimea chenarului din jurul cadrului
MARGINHEIGHT=x Spatiul suplimentar de deasupra si dedesubtul unui anumit cadru
MARGINWIDTH=x Spatiu suplimetar la stanga si la dreapta unui anumit cadru
<NOFRAMES> </NOFRAMES> Sectiunea de pagina afisata pentru utilizatorii care nu pot vedea un cadru
<IFRAME> Cadru intern (numai pentru (IE)
SRC=url Sursa cadrului
NAME=s Numele ferestrei (util pentru TARGET)
HEIGHT=x Inaltimea cadrului inglobat
WIDTH=x Latimea cadrului inglobat

Marcaje pentru tabele

<TABLE> </TABLE> Tabel HTML
BORDER=x Chenarul tabelului
CELLPADDING=x Spatiul suplimentar in cadrul celulelor tabelului
CELLSPACING=x Spatiul suplimentar intre celulele tabelului
WIDTH=x Latimea impusa tabelului
FRAME=valoare Ajustarea fina a tabelului
RULES=valoare Ajustarea fina a riglelor tabelului
BORDERCOLOR = culoare Specifica culoarea chenarului tabelului
BORDERCOLORLIGHT = culoare Cea mai deschisa culoare din cele doua culori specificate
BORDERCOLORDARK = culoare Cea mai inchisa culoare din cele doua culori specificate
ALIGN=left Aliniaza tabelul la marginea din stanga a paginii, iar textul curge in partea dreapta
ALIGN=right Aliniaza tabelul la marginea din dreapta a paginii, iar textul curge in partea stanga
HSPACE=x Spatiu suplimetar pe orizontala in jurul tabelului
VSPACE=x Spatiu suplimetar pe verticala in jurul tabelului
COLS=x Specifica numarul de coloane ale unui tabel
<COLGROUP> </COLGROUP> Defineste un set de definitii de coloane cu ajutorul marcajului <col>
<COL WIDTH=x> Defineste latimea unei coloane exprimata in pixeli
<THEAD> </THEAD> Defineste titlul tabelului
<BODY> </TBODY> Defineste corpul tabelului
<TR </TR> Linie de tabel
BGCOLOR=culoare Specifica culoarea de fond pentru intreaga linie
ALIGN=aliniere Alinierea celulelor de pe linia curenta (left, center, right)
<TD </TD> Celula de date a tabelului
BGCOLOR=culoare Specifica culoarea de fond pentru celula de date
COLSPAN=x Numarul de coloane pe care se intinde celula curenta de date
ROWSPAN=x Numarul de linii pe care se intinde celula curenta de date
ALIGN=aliniere Alinierea materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (left, right, center)
VALIGN=aliniere Alinierea pe verticala a materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (top, bottom, middle)
BACKGROUND=url Specifica imaginea de fond pentru celula tabelului
NOWRAP Nu permite despartirea textului pe linii in cadrul unei celule
ALIGN=baseline Aliniaza celule de date cu linia de baza a textului adiacent
ALIGN=caracter Aliniaza o coloana fata de un anumit carcater (caracterul
prestabilit este “.”)
ALIGN=justify Aliniaza atat marginea din stanga cat si marginea din dreapta a unui text

Adaugarea imaginilor

<IMG Marcajul de introducere a imaginilor
SRC=url Sursa fisierului grafic
ALT=text Textul alternativ de afisat, daca este necesar
ALIGN=aliniere Alinierea imaginii in pagina. Valori posibile: top (sus), middle(in mijloc), bottom (jos), left (in stanga), right (la dreapta)
HEIGHT=x Inaltimea imaginii (in pixeli)
WIDTH=x Latimea imaginii
BORDER=x Chenarul din jurul imaginii, atunci cand aceasta este utilizata ca hiperlegatura
HSPACE=x Spatiul suplimentar pe orizontala din jurul imaginii (in pixeli)
VSPACE=x Spatiul suplimentar pe verticala din jurul imaginii (in pixeli)

Marcaje pentru formulare

<FORM> </FORM> Formular HTML activ
ACTION=url Programul CGI de pe serverul care receptioneaza datele
METHOD=metoda Modul in care datele sunt transmise serverului(GET sau POST)
<INPUT Camp de text sau alte date de intrare
TYPE=optiune Tipul campului de intrare <INPUT>. Valori posibile: text,password,checkbox,hidden,file,
radio,submit,reset,image.
NAME=nume Numele simbolic al valorii campului
VALUE=valoare Continutul prestabilit al campului de text
CHECKED= optiune Buton/caseta marcata in mod prestabilit
SIZE=x Numarul de caractere al unui camp de text
SIZE=x Numarul maxim de caractere acceptate
<SELECT> </SELECT> Grup de casete de validare
NAME=nume Numele simbolic al valorii campului
SIZE=x Numarul de articole de meniu care se afiseaza odata (prestabilit=1)
MULTIPLE=x Permite selectia unor articole de meniu multiple
<OPTION Alegerea particulara intr-un domeniu <SELECT>
VALUE=valoare Valoarea rezultanta a acestei selectii din meniu
<TEXTAREA> </TEXTAREA> Camp de intare de tip text pe linii multiple
NAME=nume Numele simbolic al valorii campului
ROWS=x Numarul de linii al casetei de text
COLS=x Numarul de coloane (caractere) pe linie al casetei de text
<FIELDSET> </FIELDSET> Imparte formularul in parti logice
<LEGEND> </LEGEND> Numele asociat setului de campuri (fieldset)
ALIGN=s Specifica alinierea legendei (explicatiei) afisate (top,bottom,left,right)
TABINDEX=x Specifica ordinea elementelor atunci cand utilizatorul apasa tasta Tab
ACCESKEY=c Specifica tasta care asigura comanda rapida de la tastatura asociata unui anumit element
DISABLED Elementul este inactiv, dar este afisat pe ecran
READONLY Elementul este afisat pe ecran dar nu poate fi editat

Carcatere speciale

& &amp; ampersand
˜ tilda
< mai mic (less than)
> mai mare (greater than)
© simbolul de copyright
® simbolul pentru marca inregistrata
á a mic cu accent ascutit (acute)
â a mic cu accent circiumflex
ñ n mic cu tilda
ø o mic barat (slash)

HTML avansat

<STYLE> </STYLE> Specifica informatii referitoare modelul de stiluri
TYPE=val Tipul modelului de stiluri. De regula “text/css”
<SCRIPT> </SCRIPT> Include un script de regula Javascript, in pagina Web
LANGUAGE=limbaj Limbajul utilizat
EVENT=eveniment Eveniment care declanseaza executia unor scripturi specifice
FOR=numeobiect Numele obiectului din pagina asupra caruia actioneaza scriptul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here