Website XXL

Statementuri DML

  • Insert
  • Select
  • Update
  • Delete

Acestea sunt folosite pentru a modifica continutul unei tabele, sau al unui alt obiect. DML este abrevierea pentru Data Manipulation Language.

Comenzile ROLLBACK si COMMIT functioneaza doar pt insert, update si delete.
INSERT

Sintaxa este:

Insert into nume_tabela ([lista_coloane])

                  Values (lista valori);

Lista_coloane poate sa si lipseasca, dar valorile vor trbui introduse in ordinea in care au fost create coloanele, pentru a nu se incurca tipurile de date.

UPDATE

Modifica o inregistrare si are urmatoarea sintaxa:

Update nume_tabela

      Set coloana_i = noua_valoare_a_coloanei_i

      Where conditie;

DELETE

Este folosit (logic) pentru a sterge o inregistrare. Are urmatoarea sintaxa:

Delete from nume_tabela

      Where conditie;

Tips and tricks:

1. Daca vrem sa avem o noua tabela care sa contina toate inregistrarile dintr-o alta tabela, putem folosi urmatorul statement:

      Create table tabela_noua as select * from tabela_veche;

2. Daca dorim sa stergem toate inregistrarile dintr-o tabela, folosim:

      Delete from nume_tabela.

Leave a Reply